Нормативно-правова база

 

Перелік нормативно-правових документів соціального педагога загальноосвітнього та професійно-технічного навчальних закладів

Нормативно-правова документація 
 •  Посадова інструкція
 •  Інструкція з охорони праці
 •  Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи      Завантажити
 • Конвенція ООН про права дитини
 •  Декларація прав людини
Закони України:
 • Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа від 01.07. 2010р. № 2394-VІ;
 • Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від 13.01.2005р. №2342-ІУ         Завантажити
 • Про освіту від 23 травня 1991 року № 1060-XII (витяг);
 •  Про соціальні послуги від 19 червня 2003 року № 966-IV (витяг);
 •  Про попередження насильства в сім’ї 15  листопада 2001 року № 2789-III;
 •  Про охорону дитинства від 26 квітня 2001 року № 2402-III;
 • Про внесення змін до Кримінального кодексу України  щодо посилення відповідальності за належне виконання обов'язків стосовно охорони життя та здоров'я дітей, а також за зловживання опікунськими правами від 23 вересня 2010 року № 2556-VI;
 • Про загальну середню освіту  від 13 травня 1999 року № 651-XIV (витяг)
 • Про професійно-технічну освіту  від  10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР (витяг)

Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України:
 • Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини  від 24 вересня 2008 р. № 866 ;
 • Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей від 8 жовтня 2008 р. № 905;
 • Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування від 5 квітня 1994р. № 226 Завантажити
 • Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме  від 22 лютого 2006 р. № 189;
 • Про затвердження Порядку зарахування та використання коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом або органами праці та соціального захисту  населення установам (закладам), де особи перебувають на повному державному утриманні від  04.03.2004 р. N 269  Завантажити

Накази (листи) Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України: 
 •  Мінсім’ямолодьспорту від 18.11.2008 р. № 4591 Про затвердження Порядку ведення особових справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • Наказ  України від 02.07.2009  № 616  Про внесення змін до Положення  про психологічну службу системи освіти України (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2009 р. за  № 687/16 703);
 •  Наказ від 19.10.2001 р. № 691 Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти;
 • Наказ від 20.12.2002 р. №732  Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах;
 • Наказ від  28.12.2006 р. № 864  Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України;
 • Наказ від 30.12.2010 № 1312  Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії "Стоп насильству!" на період 2015 року;
 • Наказ  від 01.02.2010 р. № 59 Про вживання заходів щодо запобігання насильству над дітьми;
 • Наказ від 29.10.10 №1023 Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту;
 • Наказ від 14.06.2006 р. № 1983 Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинились у складних життєвих обставинах;
 • Наказ від 06.12.2010 № 1204 Про затвердження Типових штатів нормативів професійно-технічних навчальних закладів (витяг);
 • Наказ від 01.02.2010 р. № 58 Про затвердження заходів щодо виконання Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 р.;
 • Лист від 13.09.10 № 1/9-623 Щодо подолання злочинності серед неповнолітніх та організації профілактичної роботи   Завантажити
 • Лист від 09.09.2009 р. №1/9-616 Про розрахунок кількості ставок практичних психологів і соціальних педагогів у загальноосвітніх навчальних закладах;
 • Лист від 17.12,2008 р. №1/9-811 Про здійснення соціально-педагогічного патронажу
 •  Лист МОН № 1/9-632 від 11.09.09 р. Щодо поліпшення превентивного виховання та профілактичної роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх   Завантажити
 • Лист МОН від 02.01.2013 №1/9-1 Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання  Завантажити
 • Лист МОН від 26.07.2012 №1/9-529 Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання   Завантажити

Нормативно-правова база соціального педагога 

 Навчальні програми

Програма із зарубіжної літератури 5-9 клас 

Програма із зарубіжної літератури 10-11 клас за редакцією Ю.Ковбасенка 

 

Навчальні плани


Середня, старша школа
Ведення документаціїНемає коментарів:

Дописати коментар